Monthly Archives: June, 2020

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು.

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು. ಡಾ. ಬಿ ಎಚ್ ಕೆರೂಡಿ, ಎಂಎಸ್, ಎಫ್ಐಸಿಎಸ್, ಎಫ್ಎಐಎಸ್,ಎಫ್ಐಎಮ್ಎಸ್ಎ (ಡಾಕ್ಟರ್ ಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್) ಜನಸೇವೆಯೇ ಜನಾರ್ಧನ ಸೇವೆ ಎನ್ನುತ್ತ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದವರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಢು ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ...

A medical professional with values & vision – DR. B H KERUDI

DR. B H KERUDI, MS, FICS, FAIS, FIMSA (Doctor Day Special) A small, sleepy town of Bagalkote was bereft of even basic medical facilities 25...

ರಕ್ತದಾನ ಮಹಾದಾನ “ಸುರಕ್ಷಿತ ರಕ್ತ-ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ

ರಕ್ತದಾನದ ಜಾಗೃತಿ ಮತ್ತು ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜೂನ 14 ರಂದು ವಿಶ್ವ ರಕ್ತದಾನಿಗಳ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಷ್ರಗಳು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿ ರಕ್ತ...

Air Purifier: a must for every clinic

The quality of the air we breathe indoor is vital, especially during the corona environment. It has highly recommended by most medical experts and...

Indian Cow as an Engine of National Economy

India has the largest bovine wealth in the globe accounting to 65% of the world cattle population, followed by Brazil and the USA. In...

Don't miss