Monthly Archives: December, 2019

WHO certified generics to reduce Insulin Prices.

The cost of insulin is beyond reach of the common man and low socio-economic countries ill afford the rising cost in Insulin. WorldHealth Organisation...

Heart Disease is closer to your home

Cardiovascular disease kills more people than any other disease in India. According to the Lancet journal, death due to cardiovascular diseases almost doubled in...

Challenges faced By Challenged Persons in India

  Firstly, let us know what is a disability in a person? Disabilities are basically an umbrella term that covers impairments, activity limitations as well...

ವೈದ್ಯ ವೃತ್ತಿಯು ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ವೃತ್ತಿ: ಡಾ. ಶಿವಾನಂದ

ವೈದ್ಯ ವೃತ್ತಿಯು ಒಂದು ¥ವಿತ್ರ ವೃತ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲೂ ಮಕ್ಕಳ ವೈದ್ಯರು ಅತಿಯಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದಿನ ವೈದ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನವು ನಿರಂತರ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಂದ ಉತ್ತುಂಗzಲ್ಲಿದೆ. ಅದನ್ನು ಇಂದಿನ ಯುವ ವೈದ್ಯರುಗಳು ಅರಿಯಬೇಕಾದದ್ದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಂದಿರಾ...

“ಮಾನ್ಯತಾ” ಕೇಂದ್ರಿಕೃತ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಸ್ತ್ರೀ ಎಂದರೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅವಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬz ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳು ಮಾನವ ಜೀವನದ ಭೂತಕಾಲ, ವಾಸ್ತವ ಹಾಗೂ ಭವಿಷ್ಯದ ಮೂಲವಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹೆರಿಗೆಯವರೆಗೆ ಸ್ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ...

Don't miss