ತೆಲೆ ದಿಂಬು – ಒಂದು ನಿಗೂಢ ಸಂಗತಿ

 

ನನ್ನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ, ದಿಂಬು ನನ್ನ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.

ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸರಾಸರಿ 7-8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮಲಗುತ್ತೇವೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ದಿನದ * ಮೂರನೇ ಒಂದು (1/3) * ರಷ್ಟಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ದಿಂಬು ನಮ್ಮ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಸ್ನಾಯುಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕುತ್ತಿಗೆ ನೋವು ಇಲ್ಲದೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾಹುದು.

pillow

ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮೂಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ

1. ನಾನು ದಿಂಬನ್ನು ಬಳಸಬೇಕೆ?

ಹೌದು, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾವು ದಿಂಬನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು

2. ಆದರ್ಶ ದಿಂಬು ಅಂದರೆ ಯಾವುದು?

ನಿಮ್ಮ * ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮೂಲ ಉತ್ತರ

ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದರೆ, ಅದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರಬೇಕು (1- 1¹ / ² ಇಂಚು)

ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದರೆ, ಆವಾಗಾ ದೊಡ್ಡದನ್ನು ಬಳಸಿ (5 – 6 ಇಂಚುಗಳು: ಕತ್ತಿನ ಬದಿಯಿಂದ ಭುಜದ ತುದಿಗೆ ದೂರ)

3. ನನ್ನ ದಿಂಬಿನಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತು ಯಾವುದು?

ನಾವು ಹತ್ತಿ ಅಥವಾ ಫೋಮ್ ದಿಂಬನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು, ಆದರೆ ದಿಂಬು ದೃಡವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ (ದಿಂಬಿನಲ್ಲಿ ತಲೆ ಮುಳುಗಬಾರದು, ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಬಾರಾದು ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಮೃದುವಾಗಿರಬಾರಾದು).

ನಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೈವಿಕ ದಿನಚರಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ರಾತ್ರಿಯ ನಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ಶುಭೋದಯವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು .

About the Author: Dr. K S Mane, D Ortho, M.S Ortho, Fellow in Spine Surgery, ConsultDr. Kirti S Mane Spine Surgeonant Spine Surgeon. A spine specialist, a health professional who focuses mainly on treating spine conditions. skilled as a spine surgeon, with 12 years of working experience in hospitals and clinics.

He can be reached on consult@drkirtimane.com

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here